Undersöker man området på fingret där huden kommer i kontakt med nagelplattan ser man att huden inte slutar där utan huden gör en u-sväng och veckas in under sig själv och trycks mot nagelplattan, där den bildar en tät försegling som hindrar bakterier och kemikalier att tränga in.

Fyra av dessa skyddsvallar omger nagelplatan från alla sidor.
Deras uppgift är att skydda den underliggande nagelbädden och matrix från infektioner och skador. Om någon av dessa skyddsvallar bryts kan infektioner uppstå, och är därför viktigt att nagel-terapeuter skyddar och håller dem friska.

Undersök området vid basen av nageln där huden (eponychium) veckas in under sig själv och vilar på den ännu inte framväxta delen av nagelplattan. Eponychium täcker den nybildade nagelplattan med ett lager av levande hud. Området där huden veckas in under sig själv kallas för proximala nagelvallen.
Proximal är ett medicinskt uttryck som betyder närmast – i detta fall refereras till nagelvallen närmast nagelroten.
På nagelplattans sidor finns det ytterligare två av dessa skyddsvallar längs sidorna av nagelplattan och även där bildar en tät försegling. Också dessa sidovallar är viktiga skydd och kallas för laterala nagelvallarna.
Lateral betyder på sidan. Det finns fler ”väktare” som skyddar nagelenheten.