Eponychium & Kutikula

naglarnas anatomi

Cirka 20 % av nagelplattan täcks av levande hud. Huden som ligger direkt på den nybildade nagelplattan kallas för eponychium. Normalt har den översta, synliga delen av eponychium ett utseende av mjuk, frisk hud.

Skador som rispor, skåror, slag, irriterande kemikalier på eponychium kan resultera i permanent nagellossning eller skador på nagelplattan. Uppenbarligen, är detta en viktig del av nagelenheten.

Inte överraskande; vävnaden som ligger på nagelplattan skiljer sig mycket från den synliga eponychium och undersidan har en klibbig konsistens.

Ordet cuticle (nagelband) används löst och ofta felaktigt. Be kunder att peka på sitt nagelband och de kommer antagligen att vagt peka på huden vid basen av nagelplattan – den synliga delen av den levande eponychium – istället för den icke levande vävnaden som klibbar sig fast på nagelplattan.

Hur uppstod denna missuppfattning? Överraskande nog uppstod denna missupfattning antagligen på grund av att medicinsk text ofta helt enkelt slår fast att cuticle är eponychium, utan att förklara för läsaren att cuticlen fälls av från undersidan av eponychium och bara är den delen eponychium där vävnaden ligger emot den nybildade nagelplattan. Denna vävnad klibbar sig väldigt hårt fast på den nybildade nagelplattan, faktiskt så hårt att den växande nagelplattan drar med sig ett tunt lager den.

Med andra ord – denna färglösa, döda vävnad följer med nagelplattan och verkar växa fram under nagelvallen, och bildar en av de viktigaste skyddsbarriärerna av de tidigare nämnda fyra ”väk-tarna”. Vid en korrekt utförd manikyrbehandling puttas eponychium försiktigt tillbaka så att kutikulan exponeras. Kutikulan måste tas bort grundligt, men försiktigt. En felaktigt utförd borttagning kan orsaka flera olika problem för kunden. Exempelvis att applicera konstgjorda nagelprodukter på detta tunna lager av vävnad kommer att förhindra tillräcklig vidhäftning vilket kan resultera i att konstgjorda naglar lyfter från den naturliga nagelplattan. Fel utförd manikyr kan också orsaka infektioner eller deformering av naglar.

Med tanke på ovannämnda är det av stor vikt att undvika att ta bort kutikulan från under nagelvallen. Det går bra att putta tillbaka eponychium, men man får inte sticka något manikyrverktyg under själva nagelvallen. Vassa instrument kan orsaka allvarliga skador och man ska helst undvika att använda de vid manikyrbehandlingar.

Man ska följa tillverkarnas anvisningar om hur olika nagelband-removers ska användas. Dessa produkter är potentiellt irriterande och kan orsaka skador på hud och naglar vid felaktig användning. Det är viktigt att nagelterapeuter respekterar kutikulan för den har en viktig roll i skyddet av matrix.